Kamp veror dy javorë në Norvegji për të rinj me aftësi të kufizuara fizike

Mundësi aplikimi: Lions Norway organizon kampin ndërkombëtar për të rinj me aftësi të kufizuara, “Camp Fjalir 2017” në Flekke të Norvegjisë, me qëllim që të iu ofrojë këtyre të rinjëve ide të reja dhe zhvillim personal, përmes aktiviteteve fizike.

uwc41.jpg

Ftohen organizatat joqeveritare dhe qytetarët të cilët njohin apo përfaqësojnë të rinj me aftësi të kufizuara që të rekomandojnë një kandidat për pjesëmarrje në kampin “Camp Fjalir 2017”.

Kampi organizohet me qëllim që të u mundësojë të rinjëve me aftësi të kufizuara të krijojnë përvoja të reja me të rinj nga vende të ndryshme të botës. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të ndajnë me të tjerët gjëra interesante nga kultura dhe tradita në vendin e tyre si dhe përvoja nga jeta e përditshme.

UWC Kosova do të nominojë dy të rinj të moshave 18-25 vjeçare, për të përfaqësuar Kosovën në këtë kamp. Kandidatët duhet të kenë aftësi komunikimi në gjuhën angleze.

Afati i fundit për aplikim është data 15 Mars, 2017.

Gjithashtu, kandidatët mund të aplikojnë personalisht duke plotësuar formularin e mëposhtëm.

Aplikacioni 2017 (Kliko për të shkarkuar aplikacionin).

***

Vendndodhja: UWC Red Cross Nordic College, Haugland, Flekke, Norvegji.

Tema e kampit: Zhvillimi personal.

Për gjatë kampit, kërkohet që pjesëmarrësit të jenë entuziast dhe të gatshëm të marrin pjesë në të gjitha aktivitetet që ofrohen. Kampi zgjat dy javë, duke filluar nga data 5 -16 Korrik.

Informata të rëndësishme:

Së bashku me aplikacionin, duhet të bashkangjitni një vërtetim nga mjeku për gjendjen tuaj shëndetësore. Këto informata do të mbahen konfidenciale.

Pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të marrin pjesë në aktivitetet që do të organizohen. Nëse kanë nevojë për ndihmë për veshje, ushqim, përdorim të tualetit, etj., pjesëmarrësit duhet të sjellin me vete një ndihmës të gjinisë së njëjtë.

Klima dhe veshëmbathjet

Në verë, temperaturat në Norvegji janë mesatarisht 12 deri 25 gradë celsius. Pjesëmarrësit duhet të sjellin veshëmbadhje të përshtatshme për ditë me shi. Merrni me vete rroba të ngrohta, rroba rezistente ndaj ujit, rroba të zakonshme verore dhe këpucë. Shumica e aktiviteteve do të zhvillohen në natyrë, si për shembull, lojëra me top, shigjetari, peshkim, notim, lundrim me kanu (canoeing) etj.

Udhëtimi

Pjesëmarrësit duhet të jenë në aeroportin e Bergenit më 5 korrik para orës 16:00. Organizatorët e kampit do të bëjnë transportimin nga aeroporti deri tek ambientet e kampit dhe anasjelltas. Pjesëmarrësit do të kthehen në vendet e tyre më 16 korrik, duke fluturuar nga aeroporti i Bergenit. Pjesëmarrësve nuk u lejohet qëndrimi në Bergen përtej datës së sipërpërmendur.

Advertisements

Hapet konkursi për vitin 2017

Sot është hapur konkursi për bursat për shkollim në UWC për vitin 2017.  Afati i fundit për aplikim është 10 shkurt 2017 në ora 23:59. Nëse keni ndonjë pyetje, mos hezitoni të na kontaktoni në kosova.nc@gmail.com

Për të plotësuar aplikacionin, klikoni KETU

***

The application process for the 2017 scholarships at United World Colleges (UWC) is now open. The deadline for applications is 10 February 2017 at 23:59. If you have any question, please do not hesitate to contact us kosova.nc@gmail.com

To complete the application, please click HERE

***

Disa nga pyetjet më të shpeshta:

1.) Ku gjindet aplikacioni për UWC?

Aplikacioni mund të  plotësohet përmes linkut: https://goo.gl/3Kv0vF

2.) Kur është afati për aplikim?

Afati për aplikim ndryshon nga viti në vit. Për vitin 2017, aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se data 10 shkurt, ora 23:59.

3.) Si të përgatitet aplikacioni dhe ku të dërgohet?

I gjithë aplikacioni gjindet në linkun e mësipërm.

4.) A duhet të bashkangjiten dokumente apo çertifikata  shtesë?

Jo. Në këtë fazë do të mirret parasysh vetëm aplikacioni.

5.) Na është kërkuar që të raportojmë notat. Cilat nota duhet të raportohen?

Raportoni notat e gjysmëvjetorit të parë të vitit që vijoni. Nëse përzgjedheni për të kaluar në fazën e dytë, mund t’ju kërkohet një vërtetim i lëshuar nga shkolla me notat tuaja të gjysmëvjetorit të parë.

6.) Kur mbahet kampi dhe si mund të marrë pjesë?

Kampi është faza e tretë dhe e fundit e procesit të përzgjedhjes së kandidatëve për UWC. Ju do të merrni informacione më të hollësishme mbi kampin vetëm pasi të jeni përzgjedhur si pjesëmarrës në kamp.

7.) A ka ndonjë limit për moshë?

Komiteti Nacional i Kosovës ka vendosur që për këtë vit të pranoj nxënës të shkollave të mesme që vijojnë mësimet në klasët 10, 11 dhe 12.

8.) Unë nuk e flas rrjedhshëm gjuhën angleze. A paraqet kjo ndonjë problem?

Jo. Rrjedhshmëria në gjuhën angleze nuk është e kërkuar, edhepse mund të jetë  faktor që luan rol gjatë periudhës së përzgjedhjes së nxënësve.

9.) A mund të më ndihmoni me ndonje bursë për vazhdim të shkollës në nivel më të lartë (p.sh.: universitet)?

UWC nuk ofron bursa për universitet dhe edukim terciar.

10.) A mund të jem nxënës i UWC-së për vetëm një vit apo të transferohem nga ndonjë shkollë tjetër e IB-së?

Jo. UWC përfshin një përvojë dyvjeçare dhe nuk ofron mundësi që nxënësit të kryejnë shkollën për një vit apo të transferohen nga ndonjë shkollë tjetër e sistemit IB.

11.) Unë kam shtetësi të dyfishtë. Përmes cilit Komitet Nacional duhet të aplikoj?

Ju mund të aplikoni në UWC vetëm përmes një Komiteti Nacional, pa marrë parasysh numrin e shtetësive që posedoni. Së pari duhet ta kontaktoni Komitetin Nacional në shtetin që jetoni sepse të gjitha Komitetet Nacionale kërkojnë që t’ju takojnë personalisht gjatë përzgjedhjes. E-mail adresa e Komitetit Nacional të Kosovës është: kosova.nc@gmail.com.Nëse Komiteti Nacional nuk mund të pranoj aplikacionin tuaj për ndonjë arsye, ju lutem kontaktoni Komitetin e shtetësisë tjetër, pasaportën e së cilës posedoni. Nëse asnjëri nga Komitetet nuk e pranon aplikacionin tuaj atëherë kontaktoni UWC International Office për detaje dhe udhëzim të mëtutjeshëm.

Për detaje tjera, kontaktoni Komitetin Nacional të Kosovës në e-mailin kosova.nc@gmail.com

Hapet konkursi për vitin 2016

Sot është hapur konkursi për bursat për shkollim në UWC për vitin 2016.  Afati i fundit për aplikim është 6 Mars 2016 në ora 23:59. Nëse keni ndonjë pyetje, mos hezitoni të na kontaktoni në kosova.nc@gmail.com

Për të plotësuar aplikacionin, klikoni KETU

***

The application process for the 2016 scholarships at United World Colleges (UWC) is now open. The deadline for applications is 6 March 2016 at 23:59. If you have any question, please do not hesitate to contact us kosova.nc@gmail.com

To complete the application, please click HERE

***

Disa nga pyetjet më të shpeshta:

1.) Ku gjindet aplikacioni për UWC?

Aplikacioni mund të  plotësohet përmes linkut: http://goo.gl/forms/hHD6QbES8b

2.) Kur është afati për aplikim?

Afati për aplikim ndryshon nga viti në vit. Për vitin 2016, aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se data 6 Mars, ora 23:59.

3.) Si të përgatitet aplikacioni dhe ku të dërgohet?

I gjithë aplikacioni gjindet në linkun e mësipërm.

4.) A duhet të bashkangjiten dokumente apo çertifikata  shtesë?

Jo. Në këtë fazë do të mirret parasysh vetëm aplikacioni.

5.) Na është kërkuar që të raportojmë notat. Cilat nota duhet të raportohen?

Raportoni notat e gjysmëvjetorit të parë të vitit që vijoni. Nëse përzgjedheni për të kaluar në fazën e dytë, mund t’ju kërkohet një vërtetim i lëshuar nga shkolla me notat tuaja të gjysmëvjetorit të parë.

6.) Kur mbahet kampi dhe si mund të marrë pjesë?

Kampi është faza e tretë dhe e fundit e procesit të përzgjedhjes së kandidatëve për UWC. Ju do të merrni informacione më të hollësishme mbi kampin vetëm pasi të jeni përzgjedhur si pjesëmarrës në kamp.

7.) A ka ndonjë limit për moshë?

Komiteti Nacional i Kosovës ka vendosur që për këtë vit të pranoj nxënës të shkollave të mesme që vijojnë mësimet në klasët 10, 11 dhe 12.

8.) Unë nuk e flas rrjedhshëm gjuhën angleze. A paraqet kjo ndonjë problem?

Jo. Rrjedhshmëria në gjuhën angleze nuk është e kërkuar, edhepse mund të jetë  faktor që luan rol gjatë periudhës së përzgjedhjes së nxënësve.

9.) A mund të më ndihmoni me ndonje bursë për vazhdim të shkollës në nivel më të lartë (p.sh.: universitet)?

UWC nuk ofron bursa për universitet dhe edukim terciar.

10.) A mund të jem nxënës i UWC-së për vetëm një vit apo të transferohem nga ndonjë shkollë tjetër e IB-së?

Jo. UWC përfshin një përvojë dyvjeçare dhe nuk ofron mundësi që nxënësit të kryejnë shkollën për një vit apo të transferohen nga ndonjë shkollë tjetër e sistemit IB.

11.) Unë kam shtetësi të dyfishtë. Përmes cilit Komitet Nacional duhet të aplikoj?

Ju mund të aplikoni në UWC vetëm përmes një Komiteti Nacional, pa marrë parasysh numrin e shtetësive që posedoni. Së pari duhet ta kontaktoni Komitetin Nacional në shtetin që jetoni sepse të gjitha Komitetet Nacionale kërkojnë që t’ju takojnë personalisht gjatë përzgjedhjes. E-mail adresa e Komitetit Nacional të Kosovës është: kosova.nc@gmail.com.Nëse Komiteti Nacional nuk mund të pranoj aplikacionin tuaj për ndonjë arsye, ju lutem kontaktoni Komitetin e shtetësisë tjetër, pasaportën e së cilës posedoni. Nëse asnjëri nga Komitetet nuk e pranon aplikacionin tuaj atëherë kontaktoni UWC International Office për detaje dhe udhëzim të mëtutjeshëm.

Për detaje tjera, kontaktoni Komitetin Nacional të Kosovës në e-mailin kosova.nc@gmail.com

 

Pyetjet më të shpeshta rreth UWC-së

1.) Ku gjindet aplikacioni për UWC?

Formën e aplikacionit për UWC mund ta shkarkoni në:

 https://uwckosova.wordpress.com/2014/12/25/hapet-konkursi-per-vitin-2015/2.

 

2.) Kur është afati për aplikim?

 

Afati për aplikim ndryshon nga viti në vit. Për vitin 2015,  aplikacionet për UWC Kosova mund të dorëzohen deri më 15 Shkurt.

3.) Si të përgatitet aplikacioni dhe ku të dërgohet?

 

Aplikacioni mbushet në Microsoft Word dhe dërgohet në e-mail adresën: aplikouwc@gmail.com. Faqet ku kërkohet nënshkrimi mund të plotësohen në mënyrë elektronike ( shkruhet emri dhe mbiemri) por këto faqe me nënshkrime origjinale të prindërve mund t’ju kërkohen në fazën tjetër të procesit të përzgjedhjes.

 

4.) A duhet të bashkangjiten dokumente apo çertifikata  shtesë?

 

Jo. Në këtë fazë do të mirret parasysh vetëm aplikacioni.

 

5.) Na është kërkuar që të raportojmë notat. Cilat nota duhet të raportohen?

 

Raportoni notat e gjysmëvjetorit të parë të vitit që vijoni. Nëse përzgjedheni për të kaluar në fazën e dytë, mund t’ju kërkohet një vërtetim i lëshuar nga shkolla me notat tuaja të gjysmëvjetorit të parë.

 

6.) Kur mbahet kampi dhe si mund të marrë pjesë?

 

Kampi është faza e tretë dhe e fundit e procesit të përzgjedhjes së kandidatëve për UWC. Ju do të merrni informacione më të hollësishme mbi kampin vetëm pasi të jeni përzgjedhur si pjesëmarrës në kamp.

 

7.) A ka ndonjë limit për moshë?

 

Komiteti Nacional i Kosovës ka vendosur që për këtë vit të pranoj nxënës të shkollave të mesme që vijojnë mësimet në klasët 10, 11 dhe 12.

 

8.) Unë nuk e flas rrjedhshëm gjuhën angleze. A paraqet kjo ndonjë problem?

Jo. Mos u dekurajo për shkak të mungesës së rrjedhshmërisë në gjuhën angleze. Rrjedhshmëria në gjuhën angleze nuk është e kërkuar, edhepse mund të jetë  faktor që luan rol gjatë periudhës së përzgjedhjes së nxënësve.

 

9.) A mund të më ndihmoni me ndonje bursë për vazhdim të shkollës në nivel më të lartë (p.sh.: universitet)?

 

UWC nuk ofron bursa për universitet dhe edukim terciar.

 

10.) A mund të jem nxënës i UWC-së për vetëm një vit apo të transferohem nga ndonjë shkollë tjetër e IB-së?

 

Jo. UWC përfshin një përvojë dyvjeçare dhe nuk ofron mundësi që nxënësit të kryejnë shkollën për një vit apo të transferohen nga ndonjë shkollë tjetër e sistemit IB.

 

11.) Unë kam shtetësi të dyfishtë. Përmes cilit Komitet Nacional duhet të aplikoj?

 

Ju mund të aplikoni në UWC vetëm përmes një Komiteti Nacional, pa marrë parasysh numrin e shtetësive që posedoni. Së pari duhet ta kontaktoni Komitetin Nacional në shtetin që jetoni sepse të gjitha Komitetet Nacionale kërkojnë që t’ju takojnë personalisht gjatë përzgjedhjes. E-mail adresa e Komitetit Nacional të Kosovës është: kosova.nc@gmail.com.Nëse Komiteti Nacional nuk mund të pranoj aplikacionin tuaj për ndonjë arsye, ju lutem kontaktoni Komitetin e shtetësisë tjetër, pasaportën e së cilës posedoni. Nëse asnjëri nga Komitetet nuk e pranon aplikacionin tuaj atëherë kontaktoni UWC International Office për detaje dhe udhëzim të mëtutjeshëm.

Për detaje tjera, kontaktoni Komitetin Nacional të Kosovës në e-mailin kosova.nc@gmail.com

 

12.) Çfarë ndodh pas dërgimit të aplikacionit të plotësuar?

 

UWC Kosova do t’iu konfirmoj përmes e-mail-it që kanë pranuar aplikacionin tuaj. Ju lutem që të prisni për përgjigjje për hapat e ardhshëm.

Hapet konkursi për vitin 2015

Sot është hapur konkursi për bursat për shkollim në UWC për vitin 2015. Të bashkangjitura mund t’i gjeni aplikacionin dhe udhëzimet për plotësimin e aplikacionit. Aplikacioni i mbushur duhet të dërgohet në aplikouwc@gmail.com. Afati i fundit për aplikim është 15 Shkurt 2015 në ora 23:59. Nëse keni ndonjë pyetje, mos hezitoni të na kontaktoni në kosova.nc@gmail.com, por sigurohuni që  më parë të keni lexuar udhëzimet me kujdes. Fat të mbarë!

Aplikacioni 2015 (Kliko për të shkarkuar aplikacionin)

Udhëzime (Kliko për të shkarkuar udhëzime për plotësimin e aplikacionit)

UWC Kosova


The application process for 2015 scholarships at United World Colleges (UWC) is now open. You can find the application form and the guidelines for completing the application attached. The completed application should be sent to aplikouwc@gmail.com by February 15th, 2015 23:59 CET. You can contact us at kosova.nc@gmail.com with any questions. Please make sure you read the guidelines carefully. Good luck!

UWC application 2015 (Click here to download the application)

Guidelines (Click here to download guidelines on how to complete the application)

UWC Kosova


 

Më poshtë janë disa nga pyetjet më të shpeshta në lidhje me UWC-në. Ju lutem lexojini para se të na shkruani.

1.) Ku gjindet aplikacioni për UWC?

Formën e aplikacionit për UWC mund ta shkarkoni në:

 https://uwckosova.wordpress.com/2014/12/25/hapet-konkursi-per-vitin-2015/2.

2.) Kur është afati për aplikim?

Afati për aplikim ndryshon nga viti në vit. Për vitin 2015,  aplikacionet për UWC Kosova mund të dorëzohen deri më 15 Shkurt.

3.) Si të përgatitet aplikacioni dhe ku të dërgohet?

Aplikacioni mbushet në Microsoft Word dhe dërgohet në e-mail adresën: aplikouwc@gmail.com. Faqet ku kërkohet nënshkrimi mund të plotësohen në mënyrë elektronike ( shkruhet emri dhe mbiemri) por këto faqe me nënshkrime origjinale të prindërve mund t’ju kërkohen në fazën tjetër të procesit të përzgjedhjes.

4.) A duhet të bashkangjiten dokumente apo çertifikata  shtesë?

Jo. Në këtë fazë do të mirret parasysh vetëm aplikacioni.

5.) Na është kërkuar që të raportojmë notat. Cilat nota duhet të raportohen?

Raportoni notat e gjysmëvjetorit të parë të vitit që vijoni. Nëse përzgjedheni për të kaluar në fazën e dytë, mund t’ju kërkohet një vërtetim i lëshuar nga shkolla me notat tuaja të gjysmëvjetorit të parë.

6.) Kur mbahet kampi dhe si mund të marrë pjesë?

Kampi është faza e tretë dhe e fundit e procesit të përzgjedhjes së kandidatëve për UWC. Ju do të merrni informacione më të hollësishme mbi kampin vetëm pasi të jeni përzgjedhur si pjesëmarrës në kamp.

7.) A ka ndonjë limit për moshë?

Komiteti Nacional i Kosovës ka vendosur që për këtë vit të pranoj nxënës të shkollave të mesme që vijojnë mësimet në klasët 10, 11 dhe 12.

8.) Unë nuk e flas rrjedhshëm gjuhën angleze; a paraqet kjo ndonjë problem?

Jo. Mos u dekurajo për shkak të mungesës së rrjedhshmërisë në gjuhën angleze. Rrjedhshmëria në gjuhën angleze nuk është e kërkuar, edhepse mund të jetë  faktor që luan rol gjatë periudhës së përzgjedhjes së nxënësve.

9.) A mund të më ndihmoni me ndonje bursë për vazhdim të shkollës në nivel më të lartë (p.sh.: universitet)?

UWC nuk ofron bursa për universitet dhe edukim terciar.

10.) A mund të jem nxënës i UWC-së për vetëm një vjet apo të transferohem nga ndonjë shkollë tjetër e IB-së?

Jo. UWC përfshin një përvojë dyvjeçare dhe nuk ofron mundësi që nxënësit të kryejnë shkollën për një vjet apo të transferohen nga ndonjë shkollë tjetër e sistemit IB.

11.) Unë kam shtetësi të dyfishtë. Përmes cilit Komitet Nacional duhet të aplikoj?

Ju mund të aplikoni në UWC vetëm përmes një Komiteti Nacional, pa marrë parasysh numrin e shtetësive që posedoni. Së pari duhet ta kontaktoni Komitetin Nacional në shtetin që jetoni sepse të gjitha Komitetet Nacionale kërkojnë që t’ju takojnë personalisht gjatë përzgjedhjes. E-mail adresa e Komitetit Nacional të Kosovës është: kosova.nc@gmail.com.Nëse Komiteti Nacional nuk mund të pranoj aplikacionin tuaj për ndonjë arsye, ju lutem kontaktoni Komitetin e shtetësisë tjetër, pasaportën e së cilës posedoni. Nëse asnjëri nga Komitetet nuk e pranon aplikacionin tuaj atëherë kontaktoni UWC International Office për detaje dhe udhëzim të mëtutjeshëm.

Për detaje tjera, kontaktoni Komitetin Nacional të Kosovës në e-mailin kosova.nc@gmail.com

12.) Çfarë ndodh pas dërgimit të aplikacionit të plotësuar?

UWC Kosova do t’iu konfirmoj përmes e-mail-it që kanë pranuar aplikacionin tuaj. Ju lutem që të prisni për përgjigjje për hapat e ardhshëm.

Pyetjet më të shpeshta për UWC

FB_Coverphoto_Imagine

1.) Ku gjindet aplikacioni për UWC?

Formën e aplikimit për UWC mund ta shkarkoni në dy mënyra:

1.   https://uwckosova.wordpress.com/2014/01/09/hapet-konkursi-per-vitin-2014/

2.   http://www.uwc.org/how_to_apply/find_your_national_committee/kosovo.aspx

2.) Kur është afati për aplikim?

Afati për aplikim ndryshon nga viti në vit. Për vitin 2014, UWC Komiteti Nacional i Kosovës ka vendosur që afati për aplikim të jetë data 15 Shkurt.

3.) Si të përgatitet aplikacioni dhe ku të dërgohet?

Aplikacioni duhet të dërgohet si pdf dokument. Faqet ku gjinden nënshkrimet mund të skanohen dhe të bashkangjiten me faqet e tjera në pdf dokumentin e përgatitur, çertifikatat e lindjes gjithashtu duhet të skanohen dhe bashkangjiten në pdf dokument. Aplikacioni i përgatitur dërgohet në e-mail adresën: uwcapplications@gmail.com

4.) A duhet patjetër të bashkangjitet edhe çertifikata e lindjes?

Po. Është e rëndësishme që të bashkangjitni edhe çertifikatën e lindjes.

5.) Na është kërkuar që të raportojmë notat. Cilat nota duhet të raportohen?

Mjafton të na i dërgoni notat e gjysmëvjetorit të kaluar.

6.) Kur mbahet kampi dhe si mund të marrë pjesë?

Komiteti Nacional i Kosovës e organizon kampin përzgjedhës në Rugovë, por kjo është faza e tretë dhe e fundit e aplikimit. Pasi t’i keni kaluar dy fazat e para (ku aplikacioni paraqet fazën e parë), nëse përzgjidheni për fazën e tretë, do të njoftoheni për detajet e kampit.

7.) A ka ndonjë limit për moshë?

Komiteti Nacional i Kosovës ka vendosur që të pranoj nxënës të shkollave të mesme të cilët me 1 shtator 2014 janë më të vjetër se 16 vjeç dhe nuk i kanë mbushur ende 19 vjeç.

8.) Unë nuk e flas rrjedhshëm gjuhën angleze, a paraqet kjo ndonjë problem?

Jo. Mos u dekurajo për shkak të mungesës së rrjedhshmërisë në gjuhën angleze. Rrjedhshmëria në gjuhën angleze nuk është e kërkuar, megjithatë mund të jetë ndonjë faktor që luan rol gjatë periudhës së përzgjedhjes së nxënësve.

9.) A mund të më ndihmoni me ndonje bursë për vazhdim të shkollës në nivel më të lartë (p.sh.: Univerzitet)?

UWC nuk ofron bursa për Universitet dhe edukim terciar.

10.) A mund të jem nxënës i UWC-së për vetëm një vjet apo të transferohem nga ndonjë shkollë tjetër e IB-së?

Jo. UWC përfshin një eksperiencë dyvjeçare dhe nuk ofron mundësi që nxënësit të kryejnë shkollën për një vjet apo të transferohen nga ndonjë shkolle tjetër e sistemit IB.

11.) Unë kam shtetësi te dyfishtë. Përmes cilit Komitet Nacional duhet të aplikoj?

Ju mund të aplikoni në UWC vetëm përmes një Komiteti Nacional, pa marrë parasysh numrin e shtetësive që posedon. Se pari duhet ta kontaktoni Komitetin Nacional në shtetin që jetoni sepse të gjitha Komitetet Nacionale kërkojnë që t’ju takojnë personalisht gjatë përzgjedhjes. E-mail adresa e Komitetit Nacional të Kosovës është: kosova.nc@gmail.com.Nëse Komiteti Nacional nuk mund të pranoj aplikacionin tuaj për ndonjë arsye, ju lutem kontaktoni Komitetin e shtetësis tjetër, pasaportën e së cilës posedoni. Nëse asnjëri nga Komitetet nuk e pranon aplikacionin tuaj atëherë kontaktoni UWC International Office për detaje dhe udhëzim të mëtutjeshëm.

Për detaje tjera, kontaktoni Komitetin Nacional të Kosovës në e-mailin kosova.nc@gmail.com

12.) Ku dorëzohet  aplikacionin për selektimin e  vitin 2014?

Formën e aplikacionit të plotësuar së bashku me çertifikatën e lindjes duhet ta dergoni në PDF format në e-mailin adresën uwcapplications@gmail.com

13.) Çka pas aplikimit?

Në momentin që pranoni konfirmimin nga UWC Kosova në e-mail, që kanë pranuar aplikacionin tuaj, ju lutem që të prisni për përgjigjje mbi hapat e ardhshëm.

Disa këshilla për një aplikacion më të mirë.

1. Jini vetëvetja. Studentët tanë njihen për sinçeritet. Mos u mundoni të tingëlloni perfekt në aplikacion, por përpiquni të jeni sa më real dhe ta shprehni veten. Ne besojmë se pikërisht ato elementet tuaja “jo perfekte” ju bëjnë një person shumë më interesant. Mbani një qëndrim pozitiv për dobësitë që mund t’i keni, mos ngurroni t’i pranoni dhe të jeni krenar me to. Nuk ka asgjë më mirë se të jeni vetëvetja në aplikacion. Askush nuk është si ju, pra mënyra më e lehtë për tu dalluar nga të tjerët është të jini vetëvetja.

2. Jini krenar. Shpesh njerëzit, në shenjë modestie, mundohen t’i nënvlerësojnë arritjet e tyre. Jeni krenar me veten! Mos ngurroni të na tregoni për arritjet tuaja.

3. Plotësojeni aplikacionin pjesë-pjesë. Mos u mundoni ta përfundoni të gjithë aplikacionin njëherësh, sidomos esenë. Filloni të punoni në aplikacion herët dhe plotësoni diçka kohë pas kohe. Kështu do të keni kohë që ta rishikoni esenë disa herë, secilën herë me një mendje të freskët: sigurisht se kjo do të rezultojë në një ese më të mirë.

4. Lexoni më shumë për UWC. Duhet ta keni parasysh se UWC është shkollë me synime dhe ide interesante. Mësoni më shumë për synimet, vlerat dhe historinë e shkollës! Mendoni se si ju do të mund të kontribuonit për realizimin e këtyre synimeve.

5. Jini kreativ. Mos keni frikë të shprehni kreativitetin tuaj përmes eseve! Përdorni esetë për të na treguar më shumë për veten: ndani me ne diçka që ju bën të veçantë dhe interesant.